Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

Základní škola podporuje program „Zdravá škola“. Zaměřuje se na ekologickou výchovu, pro kterou jsou v regionu vhodné podmínky. V souladu s požadavky na budoucí uplatnění žáků preferuje práci s výpočetní technikou a technickou výchovu. Pozornost věnuje talentovaným žákům a začlenění žáků s vývojovými poruchami učení do vzdělávacího procesu.

Úvodní stránka | ZŠ a MŠ Adamov

ZŠ Komenského

» více informací

ZŠ Ronovská

» více informací

MŠ Komenského

» více informací

MŠ Jilemnického

» více informací

Aktuálně z dění ve škole

PF 2017

» více informací

Výročí školy - Ptačina

» více informací

Ptačinský slavík

» více informací

Využívání MHD

» více informací

Himaláje - beseda

» více informací

Pasování na čtenáře

» více informací

Den dětí na Ronovské

» více informací

VIDA centrum Brno

» více informací

Podpora přírodovědného vzdělávání

» více informací

Výstava v zámku

» více informací